preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci

Login
Logo Škole

 

Tražilica

Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 10. 2012.

Ukupno: 169839
Ovaj mjesec: 510
Ovaj tjedan: 90
 

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ČAČINCI

klasa: 602-01/12-01/209
urbroj: 2189/29-12-01

 Čačinci,  11. lipnja 2012.

          Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (“NN” 172/03, 144/10, 37/11, 77/11) ravnateljica Osnovne škole Antuna Gustava Matoša , Čačinci  dana 11.lipnja  2012. donosi:                                       

                                                                             ODLUKU

                                               o imenovanju službenika za informiranje

1.Ivana Buneta, tajnica škole imenuje se službenikom za informiranje u Osnovnoj školi Antuna gustava Matoša, Čačinci.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se do opoziva, a objavit će se na web stranici Škole. http://os-agmatosa-cacinci.skole.hr/ u roku od tri (3) dana od dana donošenja.

OBRAZLOŽENJE

           Službenik za informiranje imenuje se radi osiguravanja pristupa informacijama u svezi s obvezama propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

          Službenik za informiranje je osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, a obvezan je:

-        rješavati pojedinačne zahtjeve

-        unapređivati način obrade, klasificiranja , čuvanja i objavljivanja informacija  sukladno unutarnjem ustroju škole

-        osiguravati neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na informaciju

-        poduzimati potrebne radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informacija

          Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog  zahtjeva službeniku za informiranje svakog radnog dana.

          Ova Odluka objavit će se na web stranici Škole i dostupna je javnosti u skladu sa člankom 22. Zakona o pravu na pristup informacijama.

                                                                                                               Ravnateljica

                                                                                                               Tatjana Maršić

 

preskoči na navigaciju